TẾT VÌ NGƯỜI BỆNH

Chia sẻ – động viên với những khó khăn của người bệnh

 

144480633_2570173039958644_8159372784361515108_n

 

NOEL VÌ NGƯỜI BỆNH

1C7A6023 scaled

1C7A5899 scaled

1C7A5895 scaled

1C7A6004 scaled

1C7A6026 scaled

 

1C7A6034 scaled